• Murat Güleçyüz

Kep Bordro için Hukuki görüş

Kep sistemi kullanarak ücret hesap pusulası gönderiminde işverenin en çok merak ettiği konu yapılan işin hukuka uygunluğudur. Bu konuda EDM firması Kılıç Avukatlık ve Arabuluculuk müessesesinden aşağıda ki hukuki görüş bildirimi aldı. Olduğu gibi yayınlıyoruz ;KONU : 5510 sayılı Kanun uyarınca işverenlerin bordro düzenleme yükümlülüğü ve e-bordronun hukuki geçerliliğine ilişki mütalaa

AÇIKLAMALAR :

• 4857 sayılı İş Kanunu M.37 uyarınca; işveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

• 510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.102 uyarınca; her ay geçerli ücret bordrosu düzenlemeyen işverenler hakkında her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında, idari para cezası uygulanır.

• İşçinin maaşının makbuz karşılığında veya banka kanalıyla ödenmesi halinde bordroda işçinin imzası bulunması zorunlu değildir (5510 sayılı kanun m.102). Ancak işçi alacağı davalarında işçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde kabul edilmektedir.

• Elektronik tebligat kanuna uygun ortamda (KEP) düzenlenen bordrolar (e-bordro) bakımından aksi yönde bir düzenleme olmadığından ve şekil şartı öngörülmediğinden 4857 Sayılı İş Kanun m.37 ve 510 sayılı kanunu 102. Maddeleri gereği bordro düzenleme yükümlülüğü sağlanmış sayılmaktadır. Ancak iş mahkemelerinde işçinin aldığı e-bordroya dönüş niteliğinde ıslak yada e-imzası ile imzası olmadığı durumlarda e-bordro kesin değil ikincil delil olarak geçerli sayılmaktadır.


Not : İlgili görüş EDM Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş tarafından yayınlanmıştır. EDM Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş Interkep Türkiye Distrübütörüdür.

10 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

© 2019 Bu site Kilimsoft Bilgi İşlem A.Ş. tarafından geliştiridi.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon